Vyberte si svojhošpecialistu

Mgr. Karolína Szíkorová

Cena za sedenie:50 €

psychologička

Mgr. Karolína

Szíkorová

Venujem sa prevažne úzkostným stavom, panickým atakom, tetanickým atakom a depresii. U detí a mladistvých sa zameriavam na problémové správanie, problémy v školskom a rodinnom prostredí, výskyt fóbií, psychosomatické ťažkosti - bolesti brucha, hlavy a zvracanie, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, taktiež zvládanie náročných životných období.

Kalendár
Mgr. Erika Fiebigová

Cena za sedenie:50 €

Psychologička

Mgr. Erika

Fiebigová

Venujem sa problematike závislostí

Kalendár
Mgr. Zdena Németová

Cena za sedenie:50 €

Klinická psychologička v záverečnej fáze výcviku kognitívno - behaviorálnej terapie

Mgr. Zdena

Németová

V rámci klinickej psychológie a psychoterapie dospelých a dospievajúcich sa zameriavam na liečbu: úzkostných porúch, panických stavov, fóbií, psychosomatických ťažkostí, depresií, porúch príjmu potravy, akútnych psychických stavov (strata zamestnania, úmrtie blízkeho…), porúch správania, zvládania záťažových situácii, nácviku relaxácie. Stretnutia môžu byť vedené aj v anglickom jazyku.

Kalendár
Tomáš Boros

Cena za sedenie:1 €

tester web aplikácie

Tomáš

Boros

Venujem sa testovaniu web aplikácie

Kalendár
PhDr. Peter Klubert, PhD.

Cena za sedenie:60 €

Klinický psychológ, certifikovaný psychoterapeut, tréner a supervízor v psychoterapii

PhDr. Peter

Klubert, PhD.

Venujem sa individuálnej aj párovej psychoterapii (Gestalt psychoterapeutický prístup), v rámci ktorej sa snažím pomáhať ľuďom pri depresii, fóbiách, úzkostných stavoch, psychotických dekompenzáciách, psychických traumách, vzťahových krízach a pod.

Kalendár